وبلاگ ترک‌دنر

مبتکر اولین پیتزای دنر کبابی در ایران هستیم

درباره ما

ترک‌دنر از کمی نزدیک‌تر

می‌خواهیم گوشت تازه دام‌های آذربایجان را به تمام ایران برسانیم

داستان ما از کجا شروع شد؟