درباره ما

داستان ما از کجا شروع شد؟

از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۹، کارخانه‌ی ما در ارومیه، درکنار دیگر فعالیت‌ها، ۱/۳ از کل گوشت نیروی زمینی ارتش را هم تامین می‌کرد. اواخر سال ۱۳۸۸ بود که یک اتفاق تازه جلوی چشم‌مان جرقه زد. بعد از سفری به ترکیه و آشنایی با مراحل تولید کباب دنر ترکی، تصمیم گرفتیم این محصول را به‌صورت تخصصی و اصولی وارد ایران کنیم. پس با چند متخصص مشورت کردیم و پس از مطالعه و بررسی فراوان، کارخانه را با تمام استانداردهای بهداشتی، به آخرین تکنولوژی و تجهیزات مخصوص تولید دنرکباب مجهز کردیم، تعدادی از پرسنل را برای آموزش به ترکیه فرستادیم و چند متخصص ترک را هم دعوت به هم‌کاری کردیم. با تمام این اوصاف اولین شعبه‌ی ترک دنر، سال ۱۳۹۲ در ارومیه افتتاح شد.

  • تاسیس کارخانه تولید گوشت

  • افتتاح شعبه ارومیه

  • افتتاح شعبه رشت

  • افتتاح شعبه فاطمی

  • افتتاح شعبه تهران‌ویلا

  • افتتاح شعبه سازمان آب

  • افتتاح شعبه ساری

گواهینامه‌ها و استانداردها